Choroby wewnętrzne

 

Szanowni Państwo

 

Nazywam się Wojciech Kucejko. Studia medyczne (Akademia Medyczna w Białymstoku) ukończyłem w 2002 roku. W 2007 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, w 2009 roku otrzymałem tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych a 2012 roku – w dziedzinie chorób płuc.

Choroby wewnętrzne to moja pierwsza i podstawowa specjalizacja. Posiadam duże doświadczenie kliniczne poparte ponad 1000 samodzielnych dyżurów internistycznych.

Choroby płuc to moja druga specjalizacja. Interesuję się głównie chorobami śródmiąższowymi (np. sarkoidoza, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych czy włóknienie płuc). Pasję kontynuowałem prowadząc badania naukowe, które zaowocowały stopniem naukowym doktora nauk medycznych, a po 5 kolejnych latach specjalizacją w dziedzinie chorób płuc. Dalszy rozwój zawodowy to m.in. staże zagraniczne w oddziałach i klinikach pulmonologicznych w Wielkiej Brytanii – Dumfries & Galloway Royal Infirmary, Stepping Hill Hospital, Gloucestershire Royal Hospital oraz Diana Princess of Wales Hospital.

Od 2002 roku należę do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS – European Respiratory Society).

 

Zapraszam do konsultacji wszystkich chorych na choroby przewlekłe.

  

dr n. med. Wojciech Kucejko

specjalista chorób wewnętrznych

specjalista chorób płucTop